O firmie

Główną działalnością firmy jest skup żywca wieprzowego, macior, ubój, a następnie sprzedaż półtusz wieprzowych różnych gatunków. Poza towarem oferujemy również usługę uboju żywca wieprzowego.

Najważniejszym wyznacznikiem sukcesu jest dla nas długotrwałe zadowolenie naszych klientów, partnerów biznesowych i pracowników. Mamy świadomość, że nasze sukcesy to wspólne dzieło wszystkich pracowników firmy. Stwierdzenie, że potencjał ludzki jest najwyższą wartością, jaką dysponujemy, nie może stać się w firmie pustym frazesem. Mamy doskonały zespół pracowniczy. Nasi pracownicy obsłużą każdego klienta profesjonalnie i szybko.

W zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności nasza firma wspiera rozwój działań zmierzających do ciągłego podnoszenia jakości, bezpieczeństwa dostarczanych produktów i usług. Bezpieczeństwo żywności jest naszym priorytetem i obowiązuje wszystkich pracowników.

W zakresie bezpieczeństwa żywności skupiamy się na produkcji i dostarczaniu bezpiecznych produktów spożywczych, zaspokajaniu potrzeb klientów oraz ciągłym doskonaleniu efektywności wdrożonego systemu HACCP. W produkcji stawiamy na ciągły rozwój oraz podnoszenie jakości i bezpieczeństwa produkowanego asortymentu.

Współpracujemy wyłącznie z dostawcami, którzy potrafią zapewnić dobre jakościowo i bezpieczne surowce, abyśmy wprowadzali na rynek wyłącznie bezpieczną żywność.

Firma posiada wdrożony certyfikowany system HACCP i przestrzega zasad dobrej praktyki produkcyjnej.

Mięso wysokiej jakości – Szybka dostawa<

NOURUS - MÄSO s.r.o.

Republika Słowacka
+421 903 129 216
nourusmaso@nourusmaso.sk

Wszystkie kontakty