O firme

Hlavnou činnosťou spoločnosti je nákup živých jatočných ošípaných, prasníc, porážanie a následný predaj bravčových polovíc rôznych druhov. Okrem tovaru ponúkame aj službu porážanie jatočných ošípaných.

Najdôležitejším ukazovateľom úspechu je pre nás dlhodobá spokojnosť našich odberateľov, obchodných partnerov a zamestnancov. Sme si vedomí, že naše úspechy sú spoločným dielom všetkých zamestnancov spoločnosti. Konštatovanie, že ľudský potenciál je najvyššou hodnotou, akou disponujeme, sa v spoločnosti nesmie premeniť na prázdnu frázu. Máme perfektný pracovný tím. Naši zamestnanci každého odberateľa obslúžia profesionálne a rýchlo.

V oblasti kvality a bezpečnosti potravín naša spoločnosť  podporuje rozvoj aktivít smerujúcich k neustálemu zvyšovaniu kvality, bezpečnosti poskytovaných výrobkov a služieb. Bezpečnosť potravín je u nás na prvom mieste a je záväzná pre všetkých zamestnancov.

V oblasti bezpečnosti potravín sa orientujeme na  výrobu a dodávanie bezpečných potravinárskych výrobkov, uspokojovanie potrieb zákazníkov a neustále zlepšovanie efektívnosti zavedeného systému HACCP. Vo výrobe sa zameriavame na neustály rast, zlepšovanie sa v oblasti kvality, bezpečnosti vyrábaného sortimentu.

Spolupracujeme len s dodávateľmi, ktorí vedia zabezpečiť kvalitné a bezpečné vstupné suroviny, aby sme na trh umiestňovali len bezpečné potraviny.

Spoločnosť má zavedený certifikovaný systém HACCP a riadi sa zásadami správnej výrobnej praxe.

Kvalitné mäso - Rýchle dodanie

NOURUS - MÄSO s.r.o.

Slovenská republika
+421 903 129 216
nourusmaso@nourusmaso.sk

Všetky kontakty